define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Syntax Error - وب تستر

آموزش رفع خطای Syntax Error در وردپرس

رفع مشکل

آموزش رفع خطای Syntax Error در وردپرس

سلام؛ آموزش های زیادی در سطح اینترنت وجود دارند که شما را در جهت بهبود عملکرد و افزایش امکانات سایت یاری می کنند. اما این آموزش ها اغلب به شما می گویند کدی را به…